• Categories
  • Search
  • Manufacturer - GENZYME EUROPE B.V.

Firma Genzyme jest zaangażowana w odkrywanie i dostarczanie terapii transformacyjnych dla pacjentów z rzadkimi i specjalnymi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi, dając nadzieję tam, gdzie jej wcześniej nie było.

Kierując się swoim zaangażowaniem na rzecz pacjentów, starają się rozwijać silne relacje ze społecznościami pacjentów i słuchać ich perspektyw, aby mogli naprawdę zrozumieć ich potrzeby. Ta współpraca prowadzi ich, ponieważ nadal przesuwają granice medycyny i technologii, aby opracowywać nowe i lepsze terapie tam, gdzie wcześniej ich nie było.

synvisc one 1x6ml one pre-filled syringe preparation for joints, treatment of degeneration
Product unavailable
degeneration of the shoulder, joint, hip, knee, pain treatment, brings relief, replenishes synovial fluid
Product unavailable
  • Conditional access to the store

Access to the offer is for companies and professionals - natural persons with education in the relevant field of health care (e.g. cosmetologist) or medicine (e.g. nurse, doctor, dentist).

By accepting the regulations and moving on, you declare at the same time that you are not inexperienced people and that they are professionals.

If you do not see the YES/NO message or there is another system error, please change your browser.