• Categories
  • Search
  • Igły medyczne BD do mezoterapii, zabiegów estetycznych PureMED

Igły najczęściej stosowanie w medycynie są zazwyczaj metalowe, wykonane z długiej, cienkiej rurki zaostrzonej na jednym końcu w celu przebicia skóry, służą przede wszystkim do wykonywania wstrzyknięć leków i płynuw lub do pobierania materiałów do badań. Igła może być też częścią wenflonu i pozwala na podłączenie linii żylnej. Wyróżniamy kilka rodzajów igieł do wstrzyknięć:

  • igły do wstrzyknięć podskórnych - cienkie i dość krótkie, stosowane najczęściej przy szczepieniach, stosowane np. do wstrzykiwania insuliny, dzięki temu, że są cienkie i krótkie minimalizują ból pacjentowi
  • igły do wstrzyknięć dożylnych - dłuższe i o różnych średnicach, oprócz podawania leków drogą dożylną często wykorzystywane do pobierania krwi do badań
  • igły do wstrzyknięć domięśniowych - średniej długości, grube, o mocnej i sztywnej konstrukcji umożliwiające wbijanie ich w mięśnie
  • igły do nakłucia lędźwiowego - długie i bardzo cienkie, czasem stosowane z grubszą prowadnicą, pozwalają na znieczulenie podpajęczynówkowe i znieczulenie zewnątrzoponowe, jak również na pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego do badań