• Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: biuro@puremed.com.pl w ciągu 14 dni od daty odbioru zamówienia. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Zwrot towaru należy dokonać niezwłocznie na adres: ul. Berylowa 3/43, 62-500 Konin z dopiskiem ZWROT.

 

Zwrot płatności następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Paczki wysyłane za pobraniem nie są odbierane! 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, gdy zwracane są rzeczy:

  • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
  • które są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

REKLMACJE 

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o rękojmię.

Reklamację należy złożyć na adres e-mail: biuro@puremed.com.pl

Konsument ma dwa lata na złożenie reklamacji od dnia dostarczenia towaru.

 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Berylowa 3/43, 62-500 Konin z dopiskiem REKLAMACJA. 

 

W związku z wadą konsument może żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.